Regulamin (obowiązujący do 12.04.2018)

Regulamin obowiązujący do 12.04.2018

Aktualny regulamin znajduje się pod adresem: https://multisciereczka.pl/regulamin-2/

 1. Sklep multisciereczka.pl obsługiwany jest przez firmę SPORTS-FUN Ewelina Lasek przy ul. 3-go Maja 16, 39-120 Sędziszów Małopolski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 8181571554. 

 2. multisciereczka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pomocą sklepu internetowego.

 3. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.

 4. Płatność za zamówiony towar i koszty przesyłki odbywa się przy odbiorze bądź przedpłatą na konto 81 2030 0045 1110 0000 0361 8590 (Bank Gospodarki Żywnościowej SA.)

 5. W przypadku przedpłaty płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych.

 6. Koszty przesyłki naliczane są zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

 7. Warunkiem realizacji zakupu jest poprawne złożenie zamówienia na stronie sklepu lub przez e-mail oraz podanie sposobu przesłania produktu, a w przypadku zakupu ilości hurtowych konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 8. Zamówiony towar wysyłamy w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania zapłaty na koncie lub od momentu wybrania opcji płatności przy odbiorze.

 9. Termin dostawy jest zależny od Poczty Polskiej lub od firmy kurierskiej realizującej przesyłkę.

 10. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 11. Ceny podane w sklepie multisciereczka.pl są cenami wyrażonymi w złotych Polskich i zawierają podatek VAT.

 12. Sklep multisciereczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego. Nie dotyczy to zamówień dokonanych przed wprowadzeniem zmian.

 13. Ewentualne reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od chwili dostarczenia towaru wraz z podaniem przyczyny reklamacji.

 14. Podczas odbioru dostarczanej przesyłki należy sprawdzić jej zawartość wraz z opakowaniem w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia wad, braku w zamówieniu lub uszkodzenia opakowania należy spisać protokół uszkodzenia.

 15. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia.

 16. multisciereczka.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „ o ochronie danych osobowych”.

 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 18. Sports-Fun Ewelina Lasek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacje o zmianach zostaną udostępnione na stronie sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 19. multisciereczka.pl zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

 20. Wszystkie postanowienia powyższego regulaminu mogą być indywidualnie uzgadniane.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Sports-Fun Ewelina Lasek

ul. 3-go Maja 16

39-120 Sędziszów Małopolski

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z podanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie niepóźniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Sports-Fun Ewelina Lasek

ul. 3-go Maja 16

39-120 Sędziszów Małopolski

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

UdostępnijShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter